Styrelsen

Ordförande Andreas Bernet
EkonomiutskottMartin Karlsson, Hanna Sjolid, Ulrika Sköldebring, Andreas Bernet
FastighetsutskottPatrik Lind, Karl Nilsson, Martin Karlsson, Elinor Lund, Ulrika Sköldebring
IndividutskottMaria Schönemann, Linda Sandberg, Andreas Bernet
KommunikationsutskottKarl Nilsson, Joakim Brisshäll
KvalitetsutskottAndreas Bernet, Hanna Sjolid, Linda Sandberg

Kontakt

ordforande@gadden.se