Styrelsen

Ordförande Andreas Bernet
EkonomiutskottHanna Sjolid, Ulrika Sköldebring, Andreas Bernet
FastighetsutskottPatrik Lind, Karl Nilsson, Elinor Lund, Ulrika Sköldebring
IndividutskottAndreas Bernet
KommunikationsutskottKarl Nilsson, Joakim Brisshäll
KvalitetsutskottAndreas Bernet, Hanna Sjolid

Kontakt

ordforande@gadden.se