För dig som är förälder

Skoldagen

Förskoleklassen börjar sin skoldag kl. 08.30 och slutar 13.35 på måndag, tisdag och torsdag. På onsdagar slutar de 12.40. (Ingen förskoleklass på fredagar).
År 1 – 3 börjar sin skoldag kl. 08.30 och slutar kl.13.35.
År 4 – 6 börjar sin skoldag kl. 08.30 och slutar kl.14.45 utom fredagar då de slutar kl.13.35

Dokument

Skolskjuts – länk till föräldraportalen Bollebygds kommun