Ledighet under läsåret

2021-09-23 13:00:16

Vi är återhållsamma med att godkänna ledighet under terminerna. Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Eleverna i årskurs F-9 på grundskolan har skolplikt. Frånvaro kan leda till att eleverna inte får med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att fortsätta studera eller arbeta.

 

Läsåret består av 280 dagar (40 veckor). Efter att lördagar, söndagar, helgdagar, lov- och studiedagar har räknats bort återstår cirka 178 arbetsdagar. Den undervisningstiden behöver eleverna i skolan.

 

Vad säger lagen?

Enligt 7 kapitlet 18 paragrafen i Skollagen får en elev i en skolform som avses i 17 paragrafen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Endast rektor får fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

 

Skyldigheter vid beviljad ledighet

Om ditt barn beviljats ledighet ska du som vårdnadshavare se till att ditt barn tar igen det som resten av klassen gör under tiden ditt barn är ledigt. Vi ger inte stöd i efterhand (om inte det finns annan giltig frånvaro, till exempel på grund av sjukdom).

 

Ansökan

Ansökningsblanketten måste undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Blanketten lämnas därefter till klassföreståndare, mentor eller rektor. Kontrollera med din skola vem som ska ha blanketten.

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27