Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan

2019-04-29 09:20:37

 

 

För att så mycket resurser som möjligt skall gå till våra barn och den verksamhet

personalen bedriver tillsammans med dem så är alla föräldrar med i olika
arbetsgrupper, man anmäler sig via en blankett i början på läsåret vilken arbetsgrupp
man kan tänka sig att hjälpa till i och därefter blir man kontaktad efter behov.
Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27