Modersmål

2018-05-14 15:27:13

 

Modersmål, hemspråk

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

 

www.bollebygd.se/barnochutbildning/modersmalhemsprak.4.4b88096f14fb4d9accd27ef2.html

 

Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2019-2020
2020-09-28
Likabehandlningsplanen 20/21
2020-09-01
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
2020-08-24
Läsårstider ht 2020- vt 2021 och ht2021/vt2022
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21