Modersmål

2018-05-14 15:27:13

 

Modersmål, hemspråk

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

 

www.bollebygd.se/barnochutbildning/modersmalhemsprak.4.4b88096f14fb4d9accd27ef2.html

 

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27