Modersmål

2018-05-14 15:27:13

 

Modersmål, hemspråk

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

 

www.bollebygd.se/barnochutbildning/modersmalhemsprak.4.4b88096f14fb4d9accd27ef2.html

 

Senaste nytt
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Läsårstiderna ht19-vt20
2019-04-02
Kallelse - Årsmöte 2019
2019-02-12
Årsredovisning 2018
2019-03-24
Kvalitetsarbetet 17-18
2018-09-28
Läsårstider Ht 2018 - VT 2019
2018-06-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27
GDPR
2018-05-25