Styrelsen 

 

Gadden drivs som en ekonomisk förening med en ideell styrelse som huvudman. Styrelsen väljs på årsmötet som enligt stadgarna ska hållas för maj månads utgång. Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljes växelvis på två år. Rektor eller tillförordnad rektor ingår som ordinarie ledamot i styrelsen, biträdande rektor som suppleant. 

 

Styrelsemöte hålls i regel sista måndagen varje månad, samordnat med personalkonferensen. Varje möte finns en personalrepresentant med som också har en egen punkt för att ta upp för personalen angelägna frågor.  

 

Styrelsen har organiserat sitt arbete i fyra utskott för att arbeta effektivare och att det ska vara lättare för kooperativets medlemmar och anställda att veta vem de ska kontakta i olika frågor. Alla ledamöter och ersättare ingår i ett eller flera utskott. 

 

 

Styrelsen för 2017-2018 

 

- Patrik Solerius, ordförande, individutskottet 

- Martin Bergkvist, kassör, ekonomiutskottet 

- Katarina Serjun Östergren, sekreterare, ekonomiutskottet 

 

Övriga ledamöter: 

- Lotta Wiberg, fastighetsutskottet 

- Fredrik Drugge, kommunikationsutskottet, fastighetsutskottet 

- Sandra Eliasson, kommunikationsutskottet 

- Karl Richard Nilsson, fastighetsutskottet (idrottshallsansvarig) 

- Ulrika Sköldebring (tf. rektor), ekonomiutskottet, individutskottet 

 

Suppleanter: 

- Veronica Wannberg, kommunikationsutskottet 

- Hans Persson, fastighetsutskottet (värme- och ventilationsansvarig) 

 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Ordförande Patrik Solerius 

[@] ordforande@gadden.se 

[m] 0706-452028 

 

Utskotten nås på följande epostadresser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Läsårstiderna ht19-vt20
2019-04-02
Kallelse - Årsmöte 2019
2019-02-12
Årsredovisning 2018
2019-03-24
Kvalitetsarbetet 17-18
2018-09-28
Läsårstider Ht 2018 - VT 2019
2018-06-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27
GDPR
2018-05-25