Styrelsen 

 

Gadden drivs som en ekonomisk förening med en ideell styrelse som huvudman. Styrelsen väljs på årsmötet som enligt stadgarna ska hållas för maj månads utgång. Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljes växelvis på två år. Rektor eller tillförordnad rektor ingår som ordinarie ledamot i styrelsen, biträdande rektor som suppleant. 

 

Styrelsemöte hålls i regel sista måndagen varje månad, samordnat med personalkonferensen. Varje möte finns en personalrepresentant med som också har en egen punkt för att ta upp för personalen angelägna frågor.  

 

Styrelsen har organiserat sitt arbete i fyra utskott för att arbeta effektivare och att det ska vara lättare för kooperativets medlemmar och anställda att veta vem de ska kontakta i olika frågor. Alla ledamöter och ersättare ingår i ett eller flera utskott. 

 

 

Styrelsen för 2019-2020

 

Andreas Bernet, ordförande
Martin Bergkvist, kassör
Katarina Serjun Östergren, sekreterare
 
Övriga ledamöter:
Sandra Eliasson
Karl Richard Nilsson
Hanna Sjolid, rektor
Therese Kjellström
 
Suppleanter:
Fredrik Drugge
Hans Persson
Ulrika Sköldebring, bitr.rektor
 
Kontaktuppgifter till styrelsen:
Andreas Bernet
ordforande@gadden.se
0703-299961

 

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27