Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

2021-08-09 14:07:40

Till dig som elev

 

Du har rätt att vara trygg på skolan, varje dag!

 

Att vara trygg och känna glädje tillsammans med andra elever och vuxna på skolan är inte bara viktigt, det är även en förutsättning för att du ska lära dig saker och utvecklas på ett bra sätt.

 

Om du känner dig otrygg eller inte trivs i skolan, vill vi att du berättar det för någon vuxen på skolan. Du kan såklart också prata med en vuxen där hemma om hur du har det.

Om du ser att någon annan blir orättvist behandlad eller mår dåligt kan du hjälpa till genom att berätta det för en vuxen på skolan.

 

Alla hjälper till med att skapa en bra trivsel i skolan, men de vuxna är de som har ansvaret.

 

Du kan och ska också hjälpa till så att alla känner sig trygga på Gadden. Du ska respektera och acceptera andra och visa omtanke.

På Gadden får alla vara med!

 

Till dig som förälder

 

Om ditt barn är utsatt eller om du misstänker att ditt barn är utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska du kontakta ansvarig lärare eller rektor.


Om ditt barn utsätter andra eller om du misstänker att ditt barn utsätter andra för trakasserier eller annan kränkande behandling ska du som förälder genast reda ut situationen med ditt barn. Även i detta fall är det bra att du tar kontakt med ansvarig lärare eller rektor.

 

Ditt ansvar som förälder är att ta klart avstånd från kränkande behandling och tillsammans med skolan ha en positiv inverkan på ditt barn. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn, lyssnar, stöttar och tar kontakt med skolan om det kan förhindra diskriminering eller annan kränkning.

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27