Synpunkter

Rutiner för klagomålshantering

 

Enligt 4 kapitlet 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

 

För Gaddenskolan gäller följande.

Vänd dig i första hand till enhetens personal, t ex lärare eller förskollärare, med dina synpunkter.

 

Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal vänder du dig till rektor.

 

Dina skriftliga synpunkter och eventuella åtgärder rapporteras av rektor till styrelsen för Gaddenskolan. Det är också dit du vänder dig om du inte är nöjd med rektors sätt att bemöta dina synpunkter eller om du har andra synpunkter på rektors sätt att utföra sitt uppdrag. Ytterst ansvarig för klagomålshantering på Gaddenskolan är styrelsens ordförande.

 

Du kan lämna dina synpunkter på ”Blankett klagomålshantering” som du finner i länken nedan (blanketten finns också på kontoret). Beskriv ditt ärende på blanketten och skicka den sedan till någon av nedanstående adresser eller lämna den till kontoret. Då kommer den att registreras och vidarebefordras till rektor eller styrelseordförande.

 

Du kan välja att lämna dina synpunkter anonymt. Om du däremot anger kontaktuppgifter får du svar inom två veckor med besked om hur ditt ärende hanteras.

 

Adresser


Rektor på Gaddenskolan                                                            Styrelseordförande på Gaddenskolan
Skräddaregårdsvägen 21                                                           Skräddaregårdsvägen 21
517 37 Bollebygd                                                                       517 37 Bollebygd

                                


Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Läsårstider ht 2020- vt 2021
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21
Läsårstiderna ht19-vt20
2019-04-02
Kvalitetsarbetet 18-19
2018-09-28
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27