Elevhälsa

Elevhälsan på Gadden


Elevhälsans och dess teams uppgift är att stödja elevens utveckling mot skolans mål. Vi har ett salutogent förhållningssätt och utgår från elevens behov. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsoteamet på Gadden har ett nära samarbete med övrig personal på skolan för att stödja våra elever på bästa sätt. Inom kommunen kan socialtjänst (IFO) och ungdomsutvecklare vara samarbetspartners. Elevhälsan på Gadden finns till för alla våra elever. Vi kan erbjuda samtal, rådgivning, enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov. 

 
 

 
På Gaddenskolan består elevhälsoteamet av: 
Specialpedagog: Malin Andersson
Rektor: Hanna Sjölid
Biträdande rektor: Ulrika Sköldebring
Kurator: Linda Bokinge
Skolsköterska: Shaily Noori 
Skolläkare: Mikael Hanfler
Skolpsykolog: Kenny Wadin
 
Skolpsykologen anlitar vi, utöver EHT, vid behov. Kontakten med honom sker via skolledningen. 
 
Skolhälsovården
För att bedriva skolhälsovården på Gadden anlitar vi SkolPool, som förser oss med skolsköterska och skolläkare. SkolPool står för elevhälsans medicinska insats i elevhälsoteamet. Skolhälsovården arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja utvecklingen mot utbildningens mål. Vad det innebär specifikt framgår i dokumentet nedan. 
Skolhälsovården samverkar vid behov även med primärvårdens och landstingets olika enheter som berör barn i skolåldern. Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.
 
Skolsköterska: Shaily Noori, kontakt: skolskoterskan@gadden.se
Skolläkare:Mikael Hanfler, kontakt med honom sker via skolsköterskan.

 

 

Välkomna att höra av er vid frågor !

 

 

 

 

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27