Skolförsäkring

 

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller vid deltagande i såväl kommunal
som enskild verksamhet, och omfattar också Gaddenskolans elever. Kommunens olycksfallsförsäkring är tecknad i Folksam. 

 

 

Klicka på länken för vidare information. www.bollebygd.se/barnochutbildning/forsakring.4.4b88096f14fb4d9accd27edf.html

Senaste nytt
Läsårstider Ht 2018 - VT 2019
2018-06-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27
GDPR
2018-05-25
Årsredovisning 2017
2018-05-04
Gadden Stadgar
2018-04-09
Kvalitetsarbetet 16-17
Sjukanmälan
2017-09-18