Skolförsäkring

 

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller vid deltagande i såväl kommunal
som enskild verksamhet, och omfattar också Gaddenskolans elever. Kommunens olycksfallsförsäkring är tecknad i Folksam. 

 

 

Klicka på länken för vidare information. www.bollebygd.se/barnochutbildning/forsakring.4.4b88096f14fb4d9accd27edf.html

Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2019-2020
2020-09-28
Likabehandlningsplanen 20/21
2020-09-01
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
2020-08-24
Läsårstider ht 2020- vt 2021 och ht2021/vt2022
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21