Skolförsäkring

 

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller vid deltagande i såväl kommunal
som enskild verksamhet, och omfattar också Gaddenskolans elever. Kommunens olycksfallsförsäkring är tecknad i Folksam. 

 

 

Klicka på länken för vidare information. www.bollebygd.se/barnochutbildning/forsakring.4.4b88096f14fb4d9accd27edf.html

Senaste nytt
Årsredovisning 2021
2022-04-25
Läsårstider ht2021/vt2022
2022-01-04
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27