Riktlinjer för skolskjuts på Gadden

2018-05-07 14:11:25

 

Skolskjuts

 

 

Information gällande skolskjuts.

 

Bollebygdskommun är ansvarig för skolskjutsen mellan hem och skola.

Det innebär att kommunen hanterar alla frågor som t.ex. tidtabeller, hållplatser, ansökningar m.fl.

 

 

Skolskjuts omfattar två resor per skoldag och ska börja eller sluta vid skolan. Resor till och/eller fritidshem räknas inte som skolskjuts, enbart till och från skolundervisning. Skolskjuts anordnas i så nära anslutning till skoldagens början och slut som möjligt. Vissa väntetider och bussbyten kan vara nödvändiga av praktiska eller ekonomiska skäl.

 

För mer information besök kommunens hemsida.

 

Bollebygdskommun 

 

Hälsningar Styrelsen

Senaste nytt
Likabehandlningsplanen 21/22
2021-08-09
Gadden årsredovisning o revisoinsberättelse 2020
2021-05-25
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2020-21
2020-09-28
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
Läsårstider ht2021/vt2022
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Anmälan till Gaddenskolan
2018-06-27
GDPR
2018-05-25