Städning på Gadden

 

Som föräldrar på Gadden har ni fått den viktiga uppgiften att vara delaktiga i städningen av ert/era barns klassrum. Ert bidrag med denna syssla gör att vi kan lägga mer av Gaddens pengar på verksamhet som direkt kommer barnen till del. Det faktum att ni som familj är med och bidrar till en god arbetsmiljö gör också att det känns mer angeläget för barnen att ta väl hand om vår skola.

 

Senaste nytt
Fullmakt vid Gaddens årsstämma 2020
2020-03-23
Årsredovisning 2019
Gaddenskolans Systematiska kvalitetsarbete lå 2019-2020
2020-09-28
Likabehandlningsplanen 20/21
2020-09-01
Riktlinjer för trivsel på Föräldrakooperativet Gadden
2020-08-24
Läsårstider ht 2020- vt 2021 och ht2021/vt2022
2020-02-07
Föräldrainsatser på Föräldrakooperativet Gaddenskolan
2019-04-29
Hur berikar Erasmusprojektet oss på Gadden
2020-01-21